Kůže


Sluneční záření má na kůži člověka množství negativních účinků. Mezi ně nesporně patří následky chronické expozice slunečním paprskům - roste riziko vzniku kožních nádorů (mezi nejčastější kožní nádory patří basaliom, spinocelulární karcinom a maligní melanom).


Hlavní rizikové faktory vzniku melanomu

  1. Expozice UV záření. Zejména opakovaná nadměrná expozice v dětském věku. Jedno až dvě spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5x a u mužů 2,8x. Tři a více spálení zvyšují toto riziko u žen 2,3x a u mužů dokonce 7,6x. Rizikové jsou i časté pobyty u moře, aktivity na přímém slunci, pravidelné návštěvy solárií.
  2. Fototyp - lidé se světlou kůží jsou ohroženi vznikem melanomu častěji.
  3. Přítomnost pigmentových névů. V 70 % vzniká melanom na zdravé kůži, ve 30% se vyvíjí na podkladě vrozeného nebo získaného pigmentového névu (mateřského znaménka).
  4. Přítomnost tzv. dysplastických névů. Čím vyšší počet névů, tím vyšší riziko melanomu.
  5. Porucha imunitního systému, způsobená např. léky, HIV...
  6. Genetická dispozice.

Prevence

Vzhledem k výše uvedeným faktům je dnes zřejmé, že lidé by se měli před slunečním zářením především chránit. Pokud se však již chtějí opalovat a pobývat na přímém slunci, měli by znát i možné následky tohoto chování.

Žádné "zdravé opalování" neexistuje (a to ani v soláriích). Měli bychom chránit hlavně děti a dodržovat všeobecně známá pravidla - znát svůj fototyp a přizpůsobit tomu své chování na slunci, nepobývat na přímém slunci přes poledne, kůži chránit oděvem, nosit pokrývku hlavy, používat během dne opakovaně opalovací krémy s ochranými filtry.

Jedenkrát ročně je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny, pihy a mateřská znaménka, nejlépe digitálním dermatoskopem.

Více položka „ochrana před slunečním zářením“.