Léčba melanomu

Hlavním cílem léčby je kompletní odstranění nádoru, proto je léčba vždy primárně chirurgická. Odstraňuje se celý nádor s dostatečným okolním kožním lemem (až 2 cm). Pokud došlo k rozšíření melanomu do lymfatických uzlin, je nutné vyndat i tyto uzliny (nejčastěji se jedná o oblast podpaží nebo třísel). Pro včasnou diagnostiku postižení uzlin a k vyloučení zbytečného zákroku, byla vyvinuta metoda biopsie sentinelové uzliny.

Pacienti s pokročilejším stádiem maligního melanomu následně dostávají imunoterapii interferonem alfa, který ovlivňuje imunitní systém nemocného a snižuje riziko vzniku metastáz. Pakliže již ke vzniku metastáz došlo, přistupuje se k chemoterapii.

Vyléčení pacienti jsou následně dispenzarizováni (aktivně kontrolováni lékařem) minimálně po dobu 10 let. Často vznikají pozdní metastázy právě v tomto časovém období, a proto je nutné, aby lékař ve specializované melanomové ambulanci sledoval vývoj zdravotního stavu, průběžně prováděl kontrolní odběry krve a zobrazovací vyšetření (RTG, CT, MRI apod.).

Postižení bývají starší věkové kategorie, výjimkou nejsou ani pacienti středního věku a i mladší. V posledních letech zaznamenáváme nárůst nemocných s kožními nádory, což může být důsledek jednak lepší diagnostiky, jednak i toho, že si lidé začínají svého zdraví více vážit. Bezesporu k tomu přispívá osvěta. Řada pacientů již návštěvu lékaře neodkládá. Jejich rozhodnutí je správné. Nebojte se přijít, jde o Vaše zdraví!

Přestože je maligní melanom velmi zhoubný nádor, žádný člověk by na něj nemusel zemřít! Vzhledem ke svému umístění na kůži je snadno zachytitelný a počáteční stadia jsou chirurgicky zcela vyléčitelná! Buďme tedy všímaví ke všem změnám našich „mateřských znamének“, zejména těch, která se objevila nově (růst, změna barvy, okrajů nebo povrchu, svědění, krvácení, zvředovatění) a neprodlévejme zbytečně na sluníčku.