Diagnostika a prevence

ABCDE pravidla

Pravidla pro včasné rozpoznání potenciálně maligního pigmentového névu:

A (asymetry) – znaménko není symetrické

B (border) – znaménko nemá přesné ohraničení, jeho okraje jsou nepravidelné

C (colour) – v rámci jednoho znaménka vidíme více barev – př. část je světle hnědá a část je černá

D (diameter) – průměr znaménka je větší než 5 mm

E (evolution) – znaménko se mění v čase – zvětšuje se, mění barvu, mění profil, bolí, svědí, krvácí bez zjevné příčiny

Při splnění alespoň 4 kritérií je doporučeno znaménko odstranit a nechat jej histologicky vyšetřit!

kuzeazareni

Diagnostika melanomu

K diagnostice melanomu a dalších kožních lézí se v dermatologii používá dermatoskop. Jedná se o lupu, která 10x–20x zvětší znaménko, a lékař je tak schopný posoudit jeho velikost, barvu, strukturu a další parametry důležité pro rozlišení, zda se jedná o benigní nebo maligní névus. V dnešní době je již k dispozici dermatoskop digitální, díky němuž se dají névy zvětšit až 50x a fotografie lze uložit do systému, a lékař tak může sledovat vývoj znaménka v čase. Na základě tohoto vyšetření specialista rozhoduje o případné excizi znaménka nebo pouze částečné biopsii (díky dermatoskopu umíme rozeznat většinu kožních afekcí, ale existují výjimečné případy, kdy je nutné odeslat vzorek na histologické vyšetření kvůli objasnění diagnózy). Chirurgicky odstraněná tkáň je odeslána do laboratoře k histologickému vyšetření, kde stanoví přesnou diagnózu, podle níž se lékař rozhoduje, jak postupovat dál.

V případě odhalení melanomu se stanovuje tloušťka podle Breslowa, jehož hodnota ukazuje, jak moc do hloubky (v milimetrech) nádorové buňky pronikly. Dále se někdy provádí Clarkova klasifikace, která hodnotí, jaké vrstvy kůže byly zasaženy. Podle těchto kritérií, a podle přítomnosti ulcerace a metastáz, je možné stanovit, o jaké klinické stadium melanomu se jedná. Od stupně klinického stadia se pak odvíjí prognóza onemocnění a léčba. V některých případech se provádí operace sentinelové uzliny, tedy první lymfatické uzliny, v níž se usazují metastázy. Pokud je tato uzlina čistá, je vysoce pravděpodobné, že i ostatní uzliny budou v pořádku, a není tak nutné je všechny chirurgicky odstraňovat a nemocný se tak vyhne velkému operačnímu zákroku.

Zašlete nám fotografii znaménka nebo se objednejte na vyšetření do naší pigmentové poradny zde.

Prevence

Vzhledem k výše uvedeným faktům je dnes zřejmé, že lidé by se měli chránit před slunečním zářením.  Pokud se však již chtějí opalovat a pobývat na přímém slunci, měli by znát i možné následky tohoto chování. Žádné „zdravé opalování“ neexistuje (a to ani v soláriích). Měli bychom chránit hlavně děti a dodržovat všeobecně známá pravidla – znát svůj fototyp a přizpůsobit tomu své chování na slunci, nepobývat na přímém slunci přes poledne, kůži chránit oděvem, nosit pokrývku hlavy, používat během dne opakovaně opalovací krémy s ochrannými UV filtry. (více viz Ochrana před UV zářením)

Jedenkrát ročně (u rizikových pacientů 1x za půl roku) je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny, pihy a mateřská znaménka, nejlépe digitálním dermatoskopem.

Samovyšetření kůže

Důležitou součástí prevence melanomu je tzv. samovyšetření kůže. Každý pacient, který má na těle více než 20 znamének nebo atypický névus, by měl provádět samovyšetření jednou za měsíc. Jen Vy znáte své tělo nejlépe a máte přehled o tom, jak Vaše znaménka vypadají. Proto pokud při samovyšetření zjistíte, že se znaménko změnilo – ať už barvou, velikostí nebo profilem – neměli byste vyčkávat a co nejrychleji zamířit do ordinace svého dermatologa. Díky samovyšetření prováděnému jednou měsíčně si včas všimnete změny a lékař tak může znaménko vyšetřit a odstranit dříve než se z něj vyvine melanom. Samovyšetření Vám zabere pouhých 5 – 10 minut a Vy budete mít jistotu, že jste nic nepodcenili. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně samovyšetření či změny znaménka nás neváhejte kontaktovat na našem e-mailu (pihy@mc-praha.cz)

1.+2. krok

Svlékněte se do spodního prádla a postavte se před zrcadlo, které má dobré osvětlení. Pečlivě prohlédněte všechna znaménka na přední straně a na bočních stranách hrudníku a také v podpaží.

samovysetreni-01

3.+4. krok

Posaďte se na zem a pomocí malého zrcátka prohlédněte všechna znaménka na vnitřní straně stehen a poté celé dolní končetiny. Malé zrcátko použijte také ke kontrole znamének na krku a za ušima.

pihy-cz-samovysetreni-02

5. krok

Nezapomeňte zkontrolovat znaménka na zádech pomocí malého zrcátka.

pihy-cz-samovysetreni-03

Zvýšené riziko vzniku melanomu

Ačkoliv může melanom vzniknout u kohokoliv, existují rizikové faktory, které zvyšují možnost rozvoje tohoto maligního nádoru. Ohrožení jedinci by měli absolvovat dermatoskopické vyšetření častěji – ideálně 1x za půl roku, aby bylo možné zachytit případné kožní změny co nejdříve.

Rizikové faktory pro vznik melanomu:

  • genetická predispozice – výskyt melanomu v rodině, výskyt dysplastických névů v rodině, některá dědičná onemocnění (př. xeroderma pigmentosum)
  • přítomnost kongenitálního (vrozeného) névu, velké množství dysplastických névů
  • vysoká expozice UV záření – spálení kůže v dětském věku, ale i v dospělosti, dlouhodobá expozice UV záření
  • světlé fototypy – lidé s fototypy I a II mají velmi světlou pleť s nízkým množstvím pigmentu melaninu, proto nejsou dobře chránění před UV zářením
  • imunosuprese – oslabení imunitního systému léky nebo závažným onemocněním (infekce HIV, maligní nádory, diabetes mellitus aj.)
  • návštěva solária
  • věk nad 50 let – nad 50 let věku se zvyšuje incidence melanomu

Pokud se rizikové faktory týkají Vás nebo někoho ve Vašem okolí, můžete se objednat na dermatoskopické vyšetření.